Πιστοποιήσεις


Πιστοποιήσεις Πληφοφορικής

O όμιλος Αλγόριθμος σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης Diploma, παρέχει πιστοποιήσεις πληροφορικής αναγνωρισμένες Ελληνικό Δημόσιο για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. με ύλη που καλύπτει και όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα

Γιατί Diploma;

 • γιατί είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το οποίο εξετάζει ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά τις γνώσεις του υποψηφίου

 • γιατί είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το οποίο εξετάζει τρεις ενότητες σε μια εξεταστική διαδικασία

 • γιατί είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το οποίο εξετάζει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

 • γιατί η εξεταστέα ύλη είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σήμερα

 • γιατί το εξεταστικό σύστημα εξασφαλίζει οτι ο υποψήφιος ανταποκρίνεται κριτικά και οτι δεν αναπαράγει μηχανικά την απάντηση

 • γιατί, σε τελική ανάλυση, θα αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό και όχι ένα χαρτί

Diploma Basic Office

Για να αποκτήσετε το DIPLOMA BASIC OFFICE CERTIFICATE πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια από τις παρακάτω επτά (7) ενότητες:

 • Βασικές Έννοιες Υπολογιστών

 • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων

 • Επεξεργασία Κειμένου

 • Υπολογιστικά Φύλλα

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Παρουσιάσεις

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Στις εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων και παρουσιάσεις) μπορείτε να επιλέξετε να εξεταστείτε είτε σε περιβάλλον MS-Office είτε σε περιβάλλον Apache OpenOffice είτε σε περιβάλλον LibreOffice

Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το Apache OpenOffice ή το LibreOffice.


DIPLOMA BUSINESS OFFICE

Μπορείτε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE έπειτα από επιτυχή εξέταση στις τρεις -αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π.- ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου

 • Υπολογιστικά Φύλλα

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου


Αν θέλετε μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε προκειμένου να αποκτήσετε και τις υπόλοιπες τέσσερις:

 • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Παρουσιάσεις

 • Βασικές Έννοιες Υπολογιστών


Οι ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου εξετάζονται ταυτόχρονα σε μία εξεταστική διαδικασία διάρκειας 60 λεπτών. Οι υπόλοιπες ενότητες εξετάζονται μεμονωμένα και έχουν διάρκεια 45 λεπτά.


Diploma Expert Office

Το πιστοποιητικό DIPLOMA EXPERT OFFICE αποτελεί την απόδειξη γνώσεων πληροφορικής υψηλού επιπέδου για τις εφαρμογές γραφείου. Ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού DIPLOMA EXPERT OFFICE είναι σε θέση να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση μια θέση εργασίας λόγω της υψηλής αναγνωρισιμότητας και αποδοχής του πιστοποιητικού στον ιδιωτικό τομέα. Το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που πρεσβεύουν τα πιστοποιητικά DIPLOMA EXPERT OFFICE καθιστούν τους κατόχους τους ικανούς να εκτελούν σύνθετες ενέργειες και θεωρούνται γνώστες του αντικειμένου.

Για να αποκτήσετε το DIPLOMA EXPERT OFFICE CERTIFICATE πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια από τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες :

 • Επεξεργασία Κειμένου

 • Υπολογιστικά Φύλλα

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Παρουσιάσεις

Tα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε προχωρημένο επίπεδο χρήσης σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του φορέα DIPLOMA.


Για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ενότητας, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί ολοκληρωμένα έγγραφα που απαιτούν σειρά ενεργειών.


Άλλες Πιστοποιήσεις

 • DIPLOMA Certificate of Long Document and Thesis Management

 • DIPLOMA Certificate of Data Analysis με το Microsoft Excel 2019

 • DIPLOMA SECRETARY COMPUTER WORKFLOW

 • DIPLOMA Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης

 • DIPLOMA AutoCAD 2D & 3D

 • Πιστοποιητικό βασικών γνώσεων Βιομηχανικού Σχεδιασμού με χρήση Creo Parametric

 • DIPLOMA WEB DEVELOPER

 • DIPLOMA Πιστοποιημένος Δημιουργός Ηλεκτρονικού Υλικού και Χειριστής Διαδραστικών Πινάκων