Εκπαίδευση

O όμιλος Αλγόριθμος κινείται στο χώρο της εκπαίδευσης καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες επαγγελματικών επιστημονικών ομάδων (γιατροί, μηχανικοί κλπ.) σε θέματα νέων τεχνολογιών όσο και φοιτητών υποστηρίζοντας τους στην κάλυψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Τα μαθήματα παρέχονται είτε σε τμήματα είτε με μορφή ιδιαιτέρου, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας. Επιπλέον αναλαμβάνει και την υποστήριξη υποψήφιων φοιτητών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για εισαγωγή σε δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές (Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Πολυτεχνικές, κλπ.)

Ο όμιλος Αλγόριθμος αποτελεί έναν χώρο παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης φοιτητών και δραστηριοποιείται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2012. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της τυπικής φροντιστηριακής λογικής στην οποία ο φοιτητής λαμβάνει βοήθεια την λογική «παλαιών θεμάτων». Φιλοδοξία μας είναι οι φοιτητές που απευθύνονται σε εμάς να λαμβάνουν από το έμπειρό επιστημονικό προσωπικό μας την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη, ώστε να μπορούν σύντομα να καλύψουν οποιοδήποτε γνωστικό κενό και να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους με στόχο σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορούν να αυτενεργούν ως αυριανοί επιστήμονες.

Υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουμε

• Υποστήριξη με την μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων καθώς και σε τμήματα

• Υποστήριξη από απόσταση με πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης

• Επιστημονική Υποστήριξη σε Πτυχιακές – Διπλωματικές Εργασίες

• Επιστημονική Υποστήριξη σε Εργασίες ΕΑΠ

Στατιστικές Αναλύσεις (SPSS, STATA, R Project, eviews)

• Επιστημονική επιμέλεια paper και έλεγχος Λογοκλοπής

• Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη σε εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Προετοιμασία για Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ

Υποστήριξη για την εκπόνηση των εργασιών καθώς και την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα σε σειρά ενοτήτων.

Η υποστήριξη παρέχεται με διαδικτυακά μαθήματα. Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τα μαθήματα από απόσταση και να απευθύνει ερωτήσεις στον εκπαιδευτικό. Παράλληλα η υποστήριξη στις εργασίες αποφεύγει προβλήματα που δημιουργούνται από μαζικές λύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ομαδική αποστολή ίδιων ή ελαφρώς τροποποιημένων εργασιών. Ενδεικτικά ορισμένες από τις ενότητες που παρέχουμε υποστήριξη είναι:


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:

ΔΕΟ13, ΔΕΟ10, ΔΕΟ11

ΔΗΔ12, ΔΕΟ25, ΔΕΟ31, ΔΕΟ41

ΔΙΤ13, ΔΙΤ33

ΔΜΥ60

ΤΡΑ60, ΔΗΔ22, ΔΙΤ21, ΤΡΑ61, ΔΙΠ40, ΔΜΥ50,

ΔΙΠ50

ΔΠΜ60

MBA51, MBA60, MBA61,MBA50

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:

ΠΛΗ10, ΠΛΗ11, ΠΛΗ12, ΠΛΗ20,ΠΛΗ22,ΠΛΗ23,ΠΛΗ24, ΠΛΗ30, ΠΛΗ31, ΠΛΗ37

ΦΥΕ10, ΦΥΕ22

ΠΛΣ50 ΠΛΣ51 ΠΛΗ21Διεύθυνση Σπουδών

Βλαχόπουλος Γιώργος BSh, MSh, PhD


Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές και σχολές Αρχιτεκτονικής

Εκπαίδευση

Σε επιστημονικές επαγγελματικές ομάδες (Γιατροί, Μηχανικοί, κλπ) σε θέματα νέων τεχνολογιών


Υποστήριξη Φοιτητών

Πολυτεχνικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών, Σχολές Επιστημών Υγείας, Παιδαγωγικές και Νομικές Σχολές

Υποστήριξη Φοιτητών

Ιδιαίτερα μαθήματα

Υποστήριξη Φοιτητών

Ομαδικά Τμήματα

Υποστήριξη Φοιτητών

Live Διδασκαλία με online τάξη