Ανάπτυξη Λογισμικού

Ο όμιλος Αλγόριθμος δραστηριοποιείται στην υποστήριξη έρευνας μέσω ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού (υποστήριξη αποφάσεων με αλγορίθμους μηχανικής και βαθιάς μάθησης, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας κλπ.). Επιπλέον στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας αναπτύσσουμε εξειδικευμένο λογισμικό για επιστημονικές επαγγελματικές ομάδες (γιατρούς μηχανικούς κλπ.) ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε και την σχεδίαση ιστοσελίδων είτε στατικών είτε δυναμικών αλλά και σελίδων με ενσωματωμένα έξυπνα χαρακτηριστικά όπως εφαρμογές εικονικής περιήγησης.

Μηχανική και βαθιά Μάθηση

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Στατιστικές Αναλύσεις

Σχεδίαση Ιστοσελίδων