Αλγόριθμος

Εκδόσεις - Εκπαίδευση -Ανάπτυξη Λογισμικού

Ποιοι Είμαστε;

Ο όμιλος Αλγόριθμος αποτελεί ένα επιστημονικό εργαστήριο που στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη ερευνητών, επαγγελματιών επιστημόνων και φοιτητών.

Στον χώρο των εκδόσεων ο όμιλος Αλγόριθμος δραστηριοποιείται από το 2012. Στο χρονικό αυτό διάστημα έχουν ήδη εκδοθεί 11 συγγράμματα που διανέμονται σε 15 πανεπιστημιακές σχολές 7 πανεπιστημίων της χώρας, ενώ 3 ακόμα είναι υπό έκδοση. Οι εκδόσεις Αλγόριθμος έχουν ήδη ξεκινήσει την μετατροπή του ψηφιακού περιεχομένου των βιβλίων τους, σε μορφή προσβάσιμα από άτομα με ειδικές ανάγκες (προβλήματα όρασης). Από το 2017 οι εκδόσεις Αλγόριθμος συγχωνεύτηκαν με τις εκδόσεις "Σύγχρονη Γνώση¨ που ειδικεύονται στην έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε θέματα Οπτική.

Παράλληλα ο όμιλος Αλγόριθμος κινείται στο χώρο της εκπαίδευσης καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες επαγγελματικών επιστημονικών ομάδων (γιατροί, μηχανικοί κλπ.) σε θέματα νέων τεχνολογιών όσο και φοιτητών υποστηρίζοντας τους στην κάλυψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Τα μαθήματα παρέχονται είτε σε τμήματα είτε με μορφή ιδιαιτέρου, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας. Επιπλέον αναλαμβάνει και την υποστήριξη υποψήφιων φοιτητών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για εισαγωγή σε δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές (Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Πολυτεχνικές, κλπ.). Επίσης ο όμιλος Αλγόριθμος δραστηριοποιείται και στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση και πιστοποίηση ενηλίκων στο τομέα της πληροφορικής σε συνεργασία με την DIPLOMA και την Infolearn.

Ταυτόχρονα ο όμιλος Αλγόριθμος δραστηριοποιείται στην υποστήριξη έρευνας μέσω ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού (Υποστήριξη αποφάσεων με αλγορίθμους μηχανικής και βαθιάς μάθησης, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας κλπ.). Επιπλέον στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας αναπτύσσουμε εξειδικευμένο λογισμικό για επιστημονικές επαγγελματικές ομάδες (γιατρούς μηχανικούς κλπ.) ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε και την σχεδίαση ιστοσελίδων.

Το προσωπικό του Ομίλου Αλγόριθμος αποτελείται αποκλειστικά απο στελέχη που κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα και διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στο τομέα εξειδίκευσής τους.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Εκδόσεις

Πανεπιστημιακά συγγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα

Έρευνα

Στατιστικές αναλύσεις, υποστήριξη αποφάσεων με αλγορίθμους μηχανικής και βαθιάς μάθησης, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας κλπ

Εκπαίδευση

Σε επιστημονικές επαγγελματικές ομάδες (Γιατροί, Μηχανικοί, κλπ) σε θέματα νέων τεχνολογιών

Εκπαίδευση

Live διδασκαλία σε πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Εκπαίδευση

Υποστήριξη φοιτητών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων

Ανάπτυξη Λογισμικού

Σχεδίαση και υλοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού για επιστημονικές επαγγελματικές ομάδες και ερευνητές (Μηχανική μάθηση, ψηφιακή επεξεργασία Εικόνας, Βάσεις Δεδομένων, κλπ.)

Σχεδίαση Ιστοσελίδων

Δημιουργία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων για προβολή και αλληλεπίδραση με το κοινό.

Σχεδίαση Ιστοσελίδων

Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογές εικονικής περιήγησης